Oppgaveoppgaveoppgave

February 22, 2006

Oversikt over bibliotek som blogger

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 10:49 am

Jeg vil avgrense oppgaven min til bibliotek som blogger og setter her opp en oversikt over bibliotek i Skandinavia som bruker blogger. Jeg vil finne ut på hvilken måte de bruker bloggen og forsøke å dele de inn i noen kategorier.

Jeg har brukt Bibfeeds, og fått en god oversikt der, men hvis noen vet om noen andre bibliotek som blogger, eventuelt noen som planlegger å starte med det, så si gjerne i fra. Det kan også være at jeg har oversett noen:-)

Norge:

Fauske bibliotek

Bibliotekene i Vestfold

Sandefjord bibliotek

Sjøkrigsskolens bibliotek

Levanger bibliotek

Sortland Vgs

Bibliotekene i Østfold

Ullensvang folkeboksamling

Sverige:

Bessemergymnasiet

Sandviken folkbibliotek

Vallås bibliotek

Enheten for Humaniora, Stadsbiblioteket Stockholm

Danmark:

Kolding bibliotek

Herning centralbibliotek

Statsbiblioteket

Silkeborg bibliotek

Nykøbing Falster centralbibliotek

Skjern bibliotek

Vejle bibliotek

Advertisements

February 16, 2006

Hva skal jeg skrive om?

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 1:09 pm

Ja, så er jeg i gang med en blogg, ikke verst. Planen er å skrive mine tanker rundt bacheloroppgaven min i bibliotek- og informasjonsvitenskap som skal omhandle bruk av blogger i bibliotek. Etter oppfordring fra Thomas Brevik som har gitt meg både gode råd og oppmuntrende ord, har jeg startet denne bloggen med håp om at noen etterhvert vil komme med noen råd og innspill på temaet.

Jeg har foreløpig ikke kommet så langt med oppgaven, og avgrensning av tema er enda ikke helt sikkert, men leter etter litteratur for å sette meg litt mer inn i det. Jeg har tenkt til å ta utgangspunkt i Skandinavia og hvilke typer bibliotekblogger som finnes, og hva bloggen kan tilføre til bibliotekverdenen. 

Create a free website or blog at WordPress.com.