Oppgaveoppgaveoppgave

March 28, 2006

Kommentering på bloggene

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 9:38 am

Når jeg har tatt en titt på bibliotekbloggene og svarene på spørsmålene jeg har sendt ut, ser jeg at kommentarfunksjonen er lite brukt. Burde man legge mer opp til at leserne kan delta aktivt med å oppfordre til innspill og diskusjon? Dette er jo noe av det som gjør bloggmediet spesielt, kommunikasjonen mellom forfatter og leser. Hvordan kan man fange interessen og engasjere leseren til å delta? Og da kan jeg også spørre, hvem er leserne, er det bibliotekfolk, bibliotekbrukere eller begge deler?

Advertisements

March 21, 2006

Spørsmål til bibliotekene

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 12:19 pm

I går sendte jeg ut noen spørsmål på mail til de bibliotekene som blogger og jeg har allerede fått en del svar! Jeg håper å kunne bruke svarene fra disse til å finne ut av hvilke tanker de selv har om hvilken nytte bloggen har og hvordan de bruker den. På denne måten vil jeg også kunne se forskjeller mellom de tre landene og mellom de ulike typer bibliotek. Dette vil være en av de viktigste kildene jeg har for å svare på og for å kunne drøfte rundt problemstillingen min.

March 16, 2006

Formålet

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 2:31 pm

Jeg tenkte det var på tide å klargjøre litt mer om oppgavens problemstilling og formål. I denne oppgaven ønsker jeg å finne ut mer om fenomenet blogging, hva det er, hvem som bruker det og hvordan det brukes. Jeg vil videre se på hvordan bibliotekene i Skandinavia bruker blogger og hvilke muligheter bloggen kan tilføre til biblioteket. Når jeg snakker om muligheter mener jeg både de mulighetene som allerede blir utnyttet, de som kan utnyttes bedre og de som ikke utnyttes i det hele tatt. Formålet med dette er å finne ut om bloggen kan tilføre noe ekstra til biblioteket, gjøre biblioteket bedre på noen måte både for brukeren og bibliotekaren. Hvis den kan det er det viktig å finne ut hvordan man best mulig kan utnytte de mulighetene man har med et verktøy som både er gratis, lett å bruke og er et medium hvor man kan nå mange og kanskje nye brukergrupper. Med positive resultater håper jeg at denne oppgaven kan bli en oppskrift og en oppfordring til bruk av blogger i bibliotek 

 

March 7, 2006

Internt orienterte blogger

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 5:00 pm

Jeg lurer på om det er noen bibliotek som bruker blogg internt. Jeg vet at en del bibliotek i USA gjør det. Hvordan fungerer dette? Kan man stenge andre ute fra å lese bloggen?

Blog at WordPress.com.