Oppgaveoppgaveoppgave

April 21, 2006

Nettsted vs blogg

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 8:58 am

Jeg lurer på hvordan ansatte i bibliotek rundt omkring forholder seg til publiseringspolitikken for nettstedet ved institusjonen/biblioteket de tilhører. I mitt intervju med bibliotek som blogger har jeg stilt spørsmål om forskjell mellom nettstedet og bloggen og hva som publiseres der. Jeg har fått inntrykk av de fleste av svarene at bloggen har en friere og mer personlig form. Jeg har også fått inntrykk fra noen at de synes bloggen er mer deres, hvor de kan fremstille og fremheve biblioteket slik de selv ønsker. Det jeg vil frem til her er om publiseringspolitikken/formatet er (for) streng/snevert? Er dette i så fall negativt, eller er det greit at man har strenge regler for nettstedet, og så kan en eventuell blogg supplere det med mer spontan publisering? Spesielt interessant å høre fra de bibliotekene som tilhører en moderinstitusjon hvor det ikke er biblioteket som lager reglene.

Advertisements

Blog at WordPress.com.