Oppgaveoppgaveoppgave

May 15, 2006

Ferdig!

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 1:18 pm

Så er bacheloroppgaven ferdig og levert. Desverre er det ikke ferie ennå, men skal holde ut i to uker til. Nok en gang takk til alle som har bidratt.

Advertisements

May 4, 2006

Snart ferdig

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 2:47 pm

Nå nærmer det seg innlevering av bacheloroppgaven med stormskritt, og stresset kommer snikende. Jeg vil bare benytte anledningen til å takke alle som har vært her inne og kommet med nyttige innspill. Jeg vil også si takk til Thomas Brevik for all oppmuntring og råd jeg har fått. Og selvfølgelig til alle de bibliotekene jeg har intervjuet som har vært til kjempestor hjelp og som har vært utrolig imøtekommende. Så håper jeg bare at jeg har klart å bruke all hjelp jeg har fått på best mulig måte:-)

April 21, 2006

Nettsted vs blogg

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 8:58 am

Jeg lurer på hvordan ansatte i bibliotek rundt omkring forholder seg til publiseringspolitikken for nettstedet ved institusjonen/biblioteket de tilhører. I mitt intervju med bibliotek som blogger har jeg stilt spørsmål om forskjell mellom nettstedet og bloggen og hva som publiseres der. Jeg har fått inntrykk av de fleste av svarene at bloggen har en friere og mer personlig form. Jeg har også fått inntrykk fra noen at de synes bloggen er mer deres, hvor de kan fremstille og fremheve biblioteket slik de selv ønsker. Det jeg vil frem til her er om publiseringspolitikken/formatet er (for) streng/snevert? Er dette i så fall negativt, eller er det greit at man har strenge regler for nettstedet, og så kan en eventuell blogg supplere det med mer spontan publisering? Spesielt interessant å høre fra de bibliotekene som tilhører en moderinstitusjon hvor det ikke er biblioteket som lager reglene.

March 28, 2006

Kommentering på bloggene

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 9:38 am

Når jeg har tatt en titt på bibliotekbloggene og svarene på spørsmålene jeg har sendt ut, ser jeg at kommentarfunksjonen er lite brukt. Burde man legge mer opp til at leserne kan delta aktivt med å oppfordre til innspill og diskusjon? Dette er jo noe av det som gjør bloggmediet spesielt, kommunikasjonen mellom forfatter og leser. Hvordan kan man fange interessen og engasjere leseren til å delta? Og da kan jeg også spørre, hvem er leserne, er det bibliotekfolk, bibliotekbrukere eller begge deler?

March 21, 2006

Spørsmål til bibliotekene

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 12:19 pm

I går sendte jeg ut noen spørsmål på mail til de bibliotekene som blogger og jeg har allerede fått en del svar! Jeg håper å kunne bruke svarene fra disse til å finne ut av hvilke tanker de selv har om hvilken nytte bloggen har og hvordan de bruker den. På denne måten vil jeg også kunne se forskjeller mellom de tre landene og mellom de ulike typer bibliotek. Dette vil være en av de viktigste kildene jeg har for å svare på og for å kunne drøfte rundt problemstillingen min.

March 16, 2006

Formålet

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 2:31 pm

Jeg tenkte det var på tide å klargjøre litt mer om oppgavens problemstilling og formål. I denne oppgaven ønsker jeg å finne ut mer om fenomenet blogging, hva det er, hvem som bruker det og hvordan det brukes. Jeg vil videre se på hvordan bibliotekene i Skandinavia bruker blogger og hvilke muligheter bloggen kan tilføre til biblioteket. Når jeg snakker om muligheter mener jeg både de mulighetene som allerede blir utnyttet, de som kan utnyttes bedre og de som ikke utnyttes i det hele tatt. Formålet med dette er å finne ut om bloggen kan tilføre noe ekstra til biblioteket, gjøre biblioteket bedre på noen måte både for brukeren og bibliotekaren. Hvis den kan det er det viktig å finne ut hvordan man best mulig kan utnytte de mulighetene man har med et verktøy som både er gratis, lett å bruke og er et medium hvor man kan nå mange og kanskje nye brukergrupper. Med positive resultater håper jeg at denne oppgaven kan bli en oppskrift og en oppfordring til bruk av blogger i bibliotek 

 

March 7, 2006

Internt orienterte blogger

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 5:00 pm

Jeg lurer på om det er noen bibliotek som bruker blogg internt. Jeg vet at en del bibliotek i USA gjør det. Hvordan fungerer dette? Kan man stenge andre ute fra å lese bloggen?

February 22, 2006

Oversikt over bibliotek som blogger

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 10:49 am

Jeg vil avgrense oppgaven min til bibliotek som blogger og setter her opp en oversikt over bibliotek i Skandinavia som bruker blogger. Jeg vil finne ut på hvilken måte de bruker bloggen og forsøke å dele de inn i noen kategorier.

Jeg har brukt Bibfeeds, og fått en god oversikt der, men hvis noen vet om noen andre bibliotek som blogger, eventuelt noen som planlegger å starte med det, så si gjerne i fra. Det kan også være at jeg har oversett noen:-)

Norge:

Fauske bibliotek

Bibliotekene i Vestfold

Sandefjord bibliotek

Sjøkrigsskolens bibliotek

Levanger bibliotek

Sortland Vgs

Bibliotekene i Østfold

Ullensvang folkeboksamling

Sverige:

Bessemergymnasiet

Sandviken folkbibliotek

Vallås bibliotek

Enheten for Humaniora, Stadsbiblioteket Stockholm

Danmark:

Kolding bibliotek

Herning centralbibliotek

Statsbiblioteket

Silkeborg bibliotek

Nykøbing Falster centralbibliotek

Skjern bibliotek

Vejle bibliotek

February 16, 2006

Hva skal jeg skrive om?

Filed under: Uncategorized — siljesols @ 1:09 pm

Ja, så er jeg i gang med en blogg, ikke verst. Planen er å skrive mine tanker rundt bacheloroppgaven min i bibliotek- og informasjonsvitenskap som skal omhandle bruk av blogger i bibliotek. Etter oppfordring fra Thomas Brevik som har gitt meg både gode råd og oppmuntrende ord, har jeg startet denne bloggen med håp om at noen etterhvert vil komme med noen råd og innspill på temaet.

Jeg har foreløpig ikke kommet så langt med oppgaven, og avgrensning av tema er enda ikke helt sikkert, men leter etter litteratur for å sette meg litt mer inn i det. Jeg har tenkt til å ta utgangspunkt i Skandinavia og hvilke typer bibliotekblogger som finnes, og hva bloggen kan tilføre til bibliotekverdenen. 

Blog at WordPress.com.